Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

800USD/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 95

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue

800USD/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 95

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue

600USD/tháng

Beds: 2Baths: 2m²: 72

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue

600USD/tháng

Beds: 2Baths: 2m²: 72

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue

500USD/tháng

Cho thuê căn hộ The Sun Avenue 1 Phòng ngủ Tháp 1

Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống, P.An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Bed: 1Bath: 1m²: 58

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue

500USD/tháng

Bed: 1Bath: 1m²: 58

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue

800USD/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 95

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue

800USD/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 95

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue

600USD/tháng

Beds: 2Baths: 2m²: 73

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue

600USD/tháng

Beds: 2Baths: 2m²: 73

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue

500USD/tháng

Bed: 1Bath: 1m²: 56

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue

500USD/tháng

Bed: 1Bath: 1m²: 56

Bất động sản cho thuê, Cho thuê Căn Hộ The Sun Avenue