Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

800USD/tháng

Cho thuê căn hộ Nassim Thảo Điền 3 phòng ngủ Tower A

30 đường số 11, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Beds: 3Baths: 2m²: 133

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền

800USD/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 133

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền

600USD/tháng

Cho thuê căn hộ Nassim Thảo Điền 2 phòng ngủ Tower A

30 đường số 11, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Beds: 2Baths: 2m²: 71

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền

600USD/tháng

Beds: 2Baths: 2m²: 71

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền

500USD/tháng

Cho thuê căn hộ Nassim Thảo Điền 1 phòng ngủ Tower A

30 đường số 11, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Bed: 1Bath: 1m²: 56

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền

500USD/tháng

Bed: 1Bath: 1m²: 56

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền

800USD/tháng

Cho thuê căn hộ Nassim Thảo Điền 3 Phòng ngủ

30 đường số 11, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Beds: 3Baths: 2m²: 133

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền

800USD/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 133

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền

600USD/tháng

Cho thuê căn hộ Nassim Thảo Điền 2 phòng ngủ

30 đường số 11, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Beds: 2Baths: 2m²: 71

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền

600USD/tháng

Beds: 2Baths: 2m²: 71

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền

500USD/tháng

Cho thuê căn hộ NassimThảo Điền 1 phòng ngủ

30 đường số 11, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Bed: 1Bath: 1m²: 48

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền

500USD/tháng

Bed: 1Bath: 1m²: 48

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ The Nassim Thảo Điền