Giá cả: Từ Đến

So sánh danh sách

800USD/tháng

Cho thuê Căn hộ Estella Height 3 Phòng ngủ Tower 1

Khu phố 3, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Beds: 3Baths: 2m²: 130

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights

800USD/tháng

Beds: 3Baths: 2m²: 130

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights

600USD/tháng

Cho thuê Căn hộ Estella Height 2 Phòng ngủ Tower 1

Khu phố 3, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Beds: 2Baths: 2m²: 88

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights

600USD/tháng

Beds: 2Baths: 2m²: 88

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights

500USD/tháng

Cho thuê Căn hộ Estella Height 1 Phòng ngủ Tower 1

Khu phố 3, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Bed: 1Bath: 1m²: 56

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights

500USD/tháng

Bed: 1Bath: 1m²: 56

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights

800USD/tháng

Cho thuê Căn hộ Estella Height 3 Phòng ngủ

Khu phố 3, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

m²: 130

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights

800USD/tháng

m²: 130

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights

600USD/tháng

Cho thuê Căn hộ Estella Height 2 Phòng ngủ

Khu phố 3, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Beds: 2Baths: 2m²: 130

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights

600USD/tháng

Beds: 2Baths: 2m²: 130

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights

500USD/tháng

Cho thuê Căn hộ Estella Height 1 Phòng ngủ

Khu phố 3, Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Bed: 1Bath: 1m²: 59

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights

500USD/tháng

Bed: 1Bath: 1m²: 59

Bất động sản cho thuê, Cho thuê căn hộ Estella Heights